Polityka prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak Katalog Ofert gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkowniku (które nazywamy „danymi osobowymi”) oraz jak nimi administruje.

Katalog Ofert jest administrowany przez firmę Agencja Artystyczna TS MUSIC z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7/150, NIP: 899-172-26-25, REGON: 932717370

Katalog Ofert jest to serwis, gdzie użytkownicy (zwani łącznie „dostawcami”) mogą wystawiać ogłoszenia dotyczące swoich usług i produktów.

Katalog Ofert gromadzi, przetwarza i wykorzystują dane osobowe według potrzeb, aby ułatwić sprzedaż usług i produktów wystawianych przez Dostawców.

Kiedy mówimy o „Serwisie”, mamy na myśli stronę internetową www.KatalogOfert.com  oraz aplikacje mobilne.
Przesyłane przez nas wiadomości albo świadczone przez nas usługi, serwisy społecznościowe albo inne nasze strony internetowe, na których zamieszczono łącze do niniejszych Zasad ochrony prywatności albo które odwołują się do nich.

Zmiany

Regularnie aktualizujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności w celu wyjaśnienia naszych praktyk i odzwierciedlenia nowych albo odmiennych praktyk w zakresie prywatności, na przykład po dodaniu nowych usług, funkcji albo opcji do serwisu. W razie wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy użytkowników o nich pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na koncie użytkownika), za pośrednictwem powiadomienia zamieszczonego w serwisie albo przy użyciu innych metod. Datę ostatniej aktualizacji Zasad ochrony prywatności podano powyżej przy tekście „Data wejścia w życie”.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z serwisu po wysłaniu mu przez nas zawiadomienia o zmianach w Zasadach ochrony prywatności oznacza, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz administracja nimi podlega zaktualizowanym Zasadom ochrony prywatności. W razie braku zgody na którekolwiek zmiany, można zmodyfikować ustawienia konta albo zamknąć konto w sposób opisany poniżej.

1. Zakres gromadzonych danych osobowych

Podczas interakcji z serwisem gromadzimy następujące dane osobowe:

 • informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail i hasło). Te informacje są niezbędne do skonfigurowania konta użytkownika i zalogowania się na nie, ale istnieje również możliwość dokonywania zakupów bez konieczności tworzenia hasła. Brak przekazania tych danych może oznaczać brak możliwości skorzystania z  pełnego zakresu usług związanych z kontem;
 • podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko)
  dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu i adres e-mail). Możemy potrzebować niektórych z tych informacji, takich jak na przykład adres korespondencyjny, aby dostarczać produkty oraz adres e-mail aby wysyłać produkty;  tych danych świadczenie naszych usług nie będzie możliwe
 • dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal czy Tpay.). Używamy ich do przetwarzania zamówienia. Bez tych danych nie będziemy mogli przyjąć płatności ani zrealizować wypłaty dostawcom produktów.
 • Dane osobowe także gromadzone są na w panelu dostawy, który realizuje usługę. Ma on prawo wykorzystać zebrane dane takie jak adres e-mail, telefon, adres użytkownika do realizacji zakupionych usług.
  Niektóre gromadzone przez nas informacje są niezbędne do świadczenia naszych usług albo spełnienia naszych obowiązków prawnych. Wyraźnie poinformujemy, kiedy będziemy gromadzić tego rodzaju informacje od użytkownika.

Podczas interakcji z serwisem przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie gromadzimy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane osobowe obejmują:

 • dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron), które mogą obejmować dane zgromadzone z plików cookie i innych typów identyfikatorów urządzeń;
 • elementy wprowadzone przez profil (np. wyświetlone strony i oferty, szczegóły zakupu,  informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono nasz serwis). Może to obejmować dane o lokalizacji użytkownika. Informacje geolokalizacyjne pobrane z urządzenia mobilnego będziemy gromadzić tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody
 • dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe).


Opisane powyżej dane osobowe będziemy gromadzić na różnych etapach relacji z nami, takich jak:

 • rejestracja, dodanie oferty, stworzenie sklepu, zakup usług.
   W przypadku jeśli użytkownik zdecyduje się nie tworzyć hasła do konta, utworzymy konto i połączymy szczegóły zakupu użytkownika z adresem e-mail użytkownika. Użytkownik  może ustawić hasło dla konta podczas każdego zakupu
 • otwarcie wiadomości (w tym e-mail) lub udzielenie na nią odpowiedzi;
  wyświetlenie jakiejkolwiek strony w Internecie, na której wyświetlane są nasze reklamy albo treści;
 • zakup produktów albo usług w serwisie albo za jej pośrednictwem od dostawców
 • połączenie, zalogowanie się lub powiązanie z serwisiem za pomocą narzędzi społecznościowych

Szczegóły konta. Tworzymy na przykład stały adres URL do strony konta użytkownika, który może zawierać imię i nazwisko. Generujemy również tokeny, aby zapamiętać historię subskrypcji i zakupów oraz wszelkie uzyskane przez użytkownika punkty lojalnościowe;
Informacje o segmencie na użytek marketingowy. Na przykład po zakupie produktów lub usług związanych ze zdrowiem i urodą możemy wywnioskować zainteresowanie tymi rodzajami produktów,
Informacje o odbiorcach. Wyodrębniamy grupy odbiorców na podstawie takich parametrów jak lokalizacja. Użytkownik, którego dane osobowe pokrywają się z profilem danej grupy, zostanie do niej przypisany. Pomoże to uzyskiwać odpowiednie oferty
Informacje o aktywności. Na podstawie interakcji w zakresie komunikacji będziemy generować dane osobowe na temat liczby komunikatów, które użytkownik chce otrzymywać, tak abyśmy nie wysyłali ich więcej niż jest to dla użytkownika przydatne.

2. Wybory użytkownika

Użytkownik może zarządzać rodzajami danych osobowych, które nam przekazuje, i ograniczać sposób, w jaki komunikujemy się z nim. Jednocześnie uważamy, że im więcej informacji o użytkowniku i jego upodobaniach otrzymamy, tym lepsze i bardziej wartościowe będzie doświadczenie związane z naszym serwisem i usługami.

Można zarządzać ustawieniami poczty e-mail, powiadomień push, informacjami o lokalizacji oraz preferencji powiadamiania o subskrypcji, logując się na konto za pośrednictwem serwisu lub dostosowując ustawienia w naszej aplikacji mobilnej

 • Powiadomienia push i informacje o lokalizacji. Urządzenie i aplikacja mobilna Katalog Ofert umożliwiają kontrolowanie powiadomień push oraz sposobu i czasu gromadzenia danych geolokalizacyjnych. W ustawieniach urządzenia lub przeglądarki można zabronić korzystania z danych o lokalizacji, na przykład wyłączając uprawnienia dostępu aplikacji Katalog Ofert do usługi Lokalizacja w ustawieniach prywatności systemów iOS i Android lub wyłączając usługę Lokalizacja w posiadanym urządzeniu;
 • Subskrypcje. Subskrypcjami można również zarządzać wykonując instrukcje dotyczące zarządzania subskrypcją zawarte w komercyjnych wiadomościach e-mail, które wysyłamy. Można zdecydować się na subskrypcję niektórych typów wiadomości oraz nie zdecydować się na ich subskrypcję albo anulować wcześniejszą subskrypcję. Preferencje subskrypcji można zaktualizować w dowolnym momencie. Nawet jeśli użytkownik zdecyduje się nie subskrybować albo anulować subskrypcję promocyjnych wiadomości e-mail, być może będziemy musieli się czasami kontaktować w celu podania ważnych informacji dotyczących transakcji związanych z kontem użytkownika i zakupami od dostawców. Na przykład nawet po anulowaniu subskrypcji naszych promocyjnych wiadomości e-mail lub powiadomień push nadal będziemy wysyłać potwierdzenia podczas zakupów w serwisie
 • Pliki cookie. Można zarządzać sposobem obsługi plików cookie przez przeglądarkę. Można także zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje o urządzeniu oraz informacje zgromadzone na urządzeniu, a także tym, jak przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Zasady obsługi plików cookie;
 • Sprzeciw wobec wykorzystywania danych. W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się wykorzystaniu jego danych osobowych. W szczególności użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych, jeżeli wykorzystujemy je, aby zrealizować nasze własne interesy biznesowe (jak opisano w poniższej części „Sposób wykorzystywania informacji” i łącznie z wykorzystaniem danych użytkownika do celów marketingowych i zarządzania naszymi potrzebami biznesowymi). Jeżeli użytkownik sprzeciwi się wykorzystywaniu przez nas jego danych, ocenimy sprzeciw i zaprzestaniemy przetwarzać dane po potwierdzeniu, że żądanie to jest wiążące. Więcej informacji można znaleźć w poniższej części „Prawa użytkownika”;
 • Sieci społecznościowe. Użytkownik może również zarządzać udostępnianiem niektórych danych osobowych w ramach kontaktu z nami za pośrednictwem platform lub aplikacji społecznościowych.

3. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, aktualizować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe, które stanowią część jego profilu. Może to zrobić logując się na konto lub kontaktując się z nami w tym miejscu. Aktualizowanie danych osobowych pomaga zapewnić, że możemy uszanować preferencje użytkownika oraz oferować towary i usługi, które są najbardziej odpowiednie dla konkretnego użytkownika.

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może żądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy o nim;  zażądać ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania; zażądać usunięcia przez nas danych osobowych, które posiadamy o nim; zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych; oraz zażądać przekazania użytkownikowi albo osobie trzeciej kopii określonych danych osobowych użytkownika (co określa się jako prawo do „przenoszenia danych”). Można również wyrazić sprzeciw wobec któregokolwiek ze stosowanych przez nas sposobów wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszych Zasadach, w tym wobec działań marketingowych. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda była wymagana i w jakim została udzielona.

4. Sposób wykorzystywania informacji

Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe gromadzone z innych źródeł i generowane samodzielnie oraz administrujemy nimi, aby:

 • Utworzyć konto podczas rejestracji i umożliwić logowanie, co jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi zgodnie z regulaminem serwisu.  W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje zakupów bez tworzenia hasła, łączymy te zakupy z jego adresem e-mail i tworzymy bezpieczne konto w naszych systemach. Jeśli użytkownik utworzy hasło w późniejszym terminie, będzie mógł zobaczyć poprzednie zakupy dokonane przy użyciu określonego adresu e-mail.
 • Obsługiwać, utrzymywać i ulepszać Witrynę poprzez analizowanie tego, jak użytkownicy korzystają z niej i z wchodzą z nią w interakcje. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów biznesowych związanych z prowadzeniem Witryny oraz zagwarantowanie, że zapewnia ona naszym klientom najwyższy komfort;
 • Weryfikować nieuczciwe zakupy, wykrywać je i zapobiegać im. Może to obejmować przetwarzanie zamówień na produkty, vouchery i inne usługi, weryfikację płatności oraz weryfikację ważności kodów realizowanych przez klientów. Jest to konieczne w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych określonych w regulaminie
 • Prowadzić działania marketingowe, co może obejmować:
 • Opracowywanie i analizowanie profili indywidualnych i grupowych oraz zachowań klientów w celu określenia zainteresowania użytkownika albo innych osób określonymi rodzajami ofert, produktów i usług. Robimy to, analizując interakcje użytkownika z serwisem i inne dane osobowe (w tym dane osobowe otrzymane od Partnerów biznesowych) w celu ustalenia, jakie są zainteresowania użytkownika oraz jakie produkty i usługi kupują osoby o podobnych zainteresowaniach. Pomaga nam to zrozumieć, jakie produkty i usługi mogą zainteresować użytkownika. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów polegających na zrozumieniu tego, jakimi rodzajami produktów i usług są zainteresowani nasi klienci oraz dostarczania najbardziej odpowiednich produktów użytkownikowi i innym klientom;
 • Wyświetlanie odpowiednich ofert i reklam. Opisane powyżej profile będą wykorzystywane do tworzenia reklam naszych produktów, które będą wyświetlane w odpowiednich witrynach podmiotów zewnętrznych. Robimy to, aby zrealizować nasze uzasadnione interesy polegające na prezentowaniu użytkownikowi produktów, które mogą być dla niego interesujące. Zgodnie z  Zasady obsługi plików cookie można zrezygnować z oglądania tego rodzaju reklam;
 • Wysyłanie wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego oraz innych komunikatów za pośrednictwem wiadomości e-mail albo powiadomień push na urządzenia mobilne, w tym za zgodą użytkownika z wykorzystaniem danych o lokalizacji, tak aby informować użytkownika o dostosowanych do jego potrzeby ofertach dostępnych w danym miejscu Będziemy wysyłać te wiadomości na podstawie wyrażonej zgody na ich otrzymywanie albo, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, aby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na prezentowaniu użytkownikowi interesujących dla niego produktów i usług z naszej oferty; oraz.
 • Analiza skuteczności reklamy, co może obejmować analizę kampanii reklamowych, z którymi nasi klienci najczęściej wchodzą w interakcje. Ma to na celu realizację naszych uzasadnionych interesów polegających na zrozumieniu, które rodzaje kampanii reklamowych są mniej lub bardziej skuteczne niż inne.
 • Odpowiadanie na pytania i reagowanie na zgłoszenia, na przykład w kontekście obsługi klienta. Ma to na celu wywiązanie się z naszych zobowiązań umownych wobec Użytkownika zawartych w regulaminie w sytuacjach, gdy te pytania lub zgłoszenia są częścią procesu zakupu albo konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak umożliwienie wykonywania opisanych powyżej praw), a w innych przypadkach — by zrealizować nasze uzasadnione interesy polegające na świadczeniu klientom usług na wysokim poziomie
 • Wysyłanie użytkownikowi przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, wiadomości pomocy technicznej i administracyjnej, biuletynów serwisowych i żądanych informacje, w tym w imieniu Partnerów biznesowych. Ma to na celu realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym zarządzaniu relacją z użytkownikiem;
 • Zarządzanie nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych określonych w regulaminach tych wydarzeń promocyjnych;
 • Codzienne zarządzanie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak administrowanie serwisem, zarządzanie blogiem, realizacja, analityka, zapobieganie oszustwom
 • Wywiązywać się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywać spory i wykonywać postanowienia naszych umów. Robimy to tam, gdzie jest to konieczne, aby wywiązać się z obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub aby realizować nasze uzasadnione interesy polegające na wykonywaniu przysługujących nam praw oraz rozwiązywaniu sporów lub weryfikowaniu płatności i zapobieganiu oszustwom

5. Czas i sposób ujawniania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujący sposób:

 • za jego zgodą
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • niepowiązanym z nami zewnętrznym dostawom i Partnerom biznesowym, aby umożliwić im sprzedaż i dostarczenie zakupionych produktów lub świadczenie usług (np. dostarczenie produktów usług użytkownikowi albo przesłanie danych użytkownika organizatorowi. Dane osobowe są udostępniane niepowiązanym z nami zewnętrznym Sprzedawcom i Partnerom biznesowym w celu wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika. Nie wolno im wykorzystywać przekazanych danych osobowych do żadnego innego celu niż sprzedaż i dostarczenie zakupionych produktów lub świadczenie usług
 • osobom trzecim, które dostarczają narzędzi i świadczą usługi pomagające nam lepiej zrozumieć preferencje użytkownika dotyczące ofert, co pozwala wyświetlać reklamy produktów. voucherów lub usług.Te osoby trzecie mogą również wykorzystywać dane osobowe w celu dopasowania użytkownika do posiadanej bazy klientów. Użytkownik może uniemożliwić nam korzystanie z tych narzędzi w jeden ze sposobów opisanych w naszej Polityce plików cookie;
 • w zakresie koniecznym do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec użytkownika i dostawcy lub Partnerów biznesowych w zakresie, w jakim użytkownik kupił lub wykorzystał Voucher lub inny produkt zaoferowanym przez Sprzedającego lub Partnera biznesowego albo w ich imieniu
 • w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej oraz w celu ochrony praw naszych lub dostawców ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży zapobieganie oszustwom i ochrona tych praw
 • w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobną procedurę prawną, w tym dla organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w zakresie niezbędnym do spełnienia tych zobowiązań prawnych;
  Zachęcamy niepowiązanych z nami Sprzedawców zewnętrznych i Partnerów biznesowych do przyjmowania i publikowania zasad ochrony prywatności.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy program ochrony informacji obejmujący administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy kontroli, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkownika. Jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika lub będą one potrzebne do świadczenia usług. W razie zamknięcia konta zachowamy dane osobowe użytkownika przez okres konieczny do dalszego efektywnego prowadzenia działalności, w celu prowadzenia rejestru transakcji na potrzeby sprawozdawczości finansowej lub w celu zapobiegania oszustwom i do momentu, gdy cele te przestaną mieć zastosowanie, oraz w zakresie umożliwiającym dochowanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekucję umów.

8. Sieci społecznościowe

Obszary społecznościowe

Użytkownik może uzyskać dostęp do serwisu za pośrednictwem serwisu społecznościowego takie jak np. Facebook. Publikowanie treści w serwisie  musi być zgodne z regulaminem. Wszystkie opublikowane informacje mogą być dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, a informacje zawarte we wpisach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Na przykład opublikowanie adresu e-mail wraz z publiczną recenzją restauracji może oznaczać, że użytkownik zacznie otrzymywać niechciane wiadomości od innych podmiotów. Należy unikać publikowania poufnych informacji o sobie lub innych osobach.

Łączenie za pośrednictwem sieci społecznościowych

Użytkownikom sieci społecznościowych oferujemy możliwość interakcji ze znajomymi oraz udostępniania zawartości w sieciach społecznościowych. Jeśli użytkownik jest zalogowany zarówno w serwisie, jak i na portalu społecznościowym, to podczas korzystania z funkcji połączeń społecznościowych serwisu konto w sieci społecznościowej może zostać połączone z serwisem (jeśli adresy e-mail są zgodne, dzieje się to automatycznie). Katalog Ofert korzysta z funkcji połączenia serwisu z siecią społecznościową, najpierw pojawi się monit o podanie danych uwierzytelniających do sieci społecznościowej, a następnie pojawi się możliwość zarejestrowania i dołączenia do serwis. Po rejestracji i połączeniu kont użytkownik zyska możliwość automatycznego logowania. Aby zarządzać danymi udostępnianymi za pośrednictwem konta w sieci społecznościowej, należy zapoznać się z ustawieniami prywatności na koncie sieci społecznościowej.

9. Praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez osoby trzecie

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zgromadzonych podczas kontaktów użytkownika z serwisem. Inne witryny internetowe, do których łącza opublikowano na tej stronie, mogą określać własne zasady ochrony prywatności oraz procedury dotyczące gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi Partnerzy biznesowi mogą ustalać własne zasady ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności osób trzecich przed przekazaniem im informacji lub skorzystaniem z oferty sponsorowanej bądź promocji.

10. Kontakt

W razie chęci skorzystania z praw wskazanych powyżej czy też innych praw, które mogą przysługiwać użytkownikowi w związku z jego danymi osobowymi, prosimy o przejście na podstronę kontakt. 


W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszych Zasad ochrony prywatności zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym: kontakt@katalogslubny.pl Zobowiązujemy się do maksymalnej współpracy w celu uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia wniosku, skargi lub wątpliwości związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. W razie wątpliwości co do naszej pomocy można złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju zamieszkania https://www.uodo.gov.pl/